Przed zakupem

Dobra wentylacja, czyli jaka? Przegląd dostępnych systemów

Przez Redakcja Apartal
salon z wentylatorem

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest dobrze wykonana wentylacja. To od niej w dużej mierze uzależniony jest komfort lokatorów. Obecnie stosuje się systemy wentylacyjne różnego typu. Różnią się one od siebie poszczególnymi parametrami. Która opcja będzie najlepsza?

Wentylacja a komfort użytkowania mieszkania

Podstawową funkcją wentylacji jest wymiana powietrza zanieczyszczonego na czyste i świeże. Warto wiedzieć o tym, że jeśli jest wykonana niewłaściwie, to może się to odbijać na samopoczuciu przebywających wewnątrz osób, zwłaszcza alergików.

Dobrze zaplanowana wentylacja okaże się nieodzowna w przypadku takich pomieszczeń, które są szczególnie narażone na działania wilgoci. Mowa tu przede wszystkim o łazience i kuchni.

Przy oględzinach mieszkania pod klucz, dopytaj o to, jaką wentylację zastosowano. Charakterystykę poszczególnych rozwiązań prezentujemy w poniższym zestawieniu.

Wentylacja grawitacyjna

Pierwszym, często stosowanym rodzajem jest wentylacja grawitacyjna, nazywana także naturalną. Swoje działanie opiera na swobodnym przepływie powietrza, które dostaje się do środka dzięki niewielkim otworom w drzwiach i oknach. Zużyte powietrze jest natomiast odprowadzane przy użyciu specjalnych kratek, połączonych z kanałami wentylacyjnymi.

Największą wadą takiej wentylacji jest to, że jej efektywność jest uzależniona od różnicy temperatur między powietrzem wprowadzanym i odprowadzanym oraz od ciśnienia powietrza zewnętrznego. Są to oczywiście kwestie niezależne od człowieka, ale należy się temu przyjrzeć.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna stanowi przeciwieństwo naturalnej, ponieważ proces wymiany powietrza odbywa się w sposób sztuczny, wymuszony. Opiera się na działaniu specjalnego urządzenia wentylacyjnego o napędzie elektrycznym. Do grupy urządzeń zaliczają się m.in. wentylatory wywiewne, wentylatory dachowe oraz wentylatory rewersyjne.

Pod względem efektywności wentylacja mechaniczna jest dużo lepsza od wentylacji grawitacyjnej. Przez cały czas dostarcza do wnętrza budynku świeże powietrze. Wyróżnia ją również to, że daje użytkownikowi możliwość przejęcia kontroli nad systemem.

Wentylacja rekuperacyjna

Zdecydowanie najbardziej nowoczesnym i energooszczędnym rozwiązaniem będzie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, zwana również wentylacją rekuperacyjną.

System napędzany jest sztucznie, dokładnie tak jak w przypadku tradycyjnej wentylacji mechanicznej, jednak rozbudowano go o rekuperator. To innowacyjne urządzenie
o niewielkich gabarytach umożliwia odzyskanie ciepła z powietrza wywiewanego z wnętrza. Następnie zostaje ono wykorzystane do ogrzania chłodnego powietrza pobieranego
z zewnątrz. Jest to specyficzny „recykling” powietrza. Technologia ta pozwala zaoszczędzić na kosztach użytkowania mieszkania w sezonie grzewczym.

Wentylacja hybrydowa

Jeśli nie możesz się zdecydować, czy lepiej wybrać wentylację mechaniczną, czy grawitacyjną, postaw na opcję kompromisową. Mowa o wentylacji hybrydowej, która wykorzystuje mocne strony obydwu tych metod. Daje oszczędność w zużyciu energii elektrycznej oraz minimalizuje straty ciepła.

Zasada działania instalacji wentylacji hybrydowej jest zbieżna z wentylacją grawitacyjną – powietrze jest doprowadzane do pomieszczeń za pomocą nawietrzaków umiejscowionych
w ścianach zewnętrznych lub w oknach. W poszczególnych modelach nawietrzaków można kontrolować strumień powietrza, tak aby był pionowy lub ukośny.

Wentylacja hybrydowa może działać w oparciu o:

 • Zmiany ciśnienia w pomieszczeniu: wówczas wykorzystuje się nawietrzaki ciśnieniowe, tzw. presosterowane.
 • Zmiany wilgotności w pomieszczeniu: montowane są nawietrzaki higrosterowane.

Do elementów systemu wentylacji hybrydowej – oprócz nawietrzaków – wchodzą jeszcze okapy ochronne do okien oraz montowane na zewnątrz budynków nasady niskociśnieniowe.

Jaka wentylacja w mieszkaniu będzie najlepsza?

Wybór właściwej wentylacji powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami lokatorów, a także charakterystyką danego budynku. Przede wszystkim, należy rozważyć oczekiwaną intensywność wymiany powietrza w ciągu godziny. Innymi kwestiami są również:  skuteczność wentylacji, oczekiwana awaryjność systemu, a także koszty montażu
i eksploatacji. Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to, która wentylacja jest najlepsza, bo różne są oczekiwania inwestorów.

banner

 

Czy wiesz, że…?
Dla alergików najbardziej optymalnym systemem wentylacji będzie wentylacja rekuperacyjna z możliwością zainstalowania filtrów. Powietrze nawiewane, jeszcze zanim dostanie się do pomieszczeń, zostaje przepuszczone przez filtry, które oczyszczą je ze wszelkich zanieczyszczeń oraz pyłów.

 

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).