Dekorowanie i wystrój

Jak zadbać o kwiaty doniczkowe na wiosnę?

Przez Redakcja Apartal
kwiaty doniczkowe pielęgnacja

Zbliża się wiosna, więc – zgodnie ze znanym powiedzeniem – wszystko budzi się do życia. Ta metaforyczna prawda znajduje odzwierciedlenie w praktyce, bo w marcu kończy się okres spoczynku wielu roślin. Warto dostosować pielęgnację do ich cyklu biologicznego. Chcesz sprawić, by twoje kwiaty doniczkowe były zdrowe i piękne? Skorzystaj z naszych porad.

Kwiaty doniczkowe – kalendarz wiosennej pielęgnacji

 • Marzec: regularne podlewanie i zraszanie; rozmnażanie przez sadzonki; przesadzanie; nawożenie (jeśli rośliny były już przesadzane).
 • Kwiecień: nawadnianie; rozmnażanie przez sadzonki; przestawianie roślin typowo wiosennych w bardziej zaciemnione miejsce.
 • Maj: nawożenie kwiatów doniczkowych; intensywne zrażanie roślin narażonych na suchość.

Przesadzanie kwiatów doniczkowych

Najlepszą porą na przesadzanie roślin doniczkowych jest przełom lutego i marca. Nie jest to jednak sztywna zasada. Niektórzy decydują się na to nawet pod koniec sierpnia. Natomiast nie powinno się ich w żadnym wypadku przesadzać jesienią i zimą, bo wówczas rośliny są w stanie spoczynku. Istnieją oczywiście wyjątki od tej reguły (dobrym przykładem jest kalla, która lubi przesadzanie późną jesienią).

Nie wiesz czy Twoje kwiaty doniczkowe nadają się już do przesadzania? Wyjmij je delikatnie z doniczki i sprawdź, czy korzenie przerosły całkowicie ziemię. Jeśli tak, to jest to znak, że trzeba przetransportować rośliny do nowych doniczek.

O czym jeszcze należy pamiętać przy przesadzaniu? Przyjęło się, że rośliny roczne i dwuletnie można przesadzać nawet co roku. Im roślina starsza, tym rzadszego wymaga przesadzania. Przed samym przenoszeniem rośliny, warto ją dobrze nawodnić.

banner

Wymiana ziemi w kwiatach doniczkowych

Zdarza się, że przesadzanie dużych roślin doniczkowych bywa problematyczne ze względu na duże gabaryty takich okazów.

Jak sobie radzić w takich sytuacjach? Najlepiej tylko częściowo wymienić ziemię w donicy. Po prostu pozbądź się wierzchniej warstwy i dosyp nowe podłoże. Obserwuj uważnie dalszy wzrost takiej rośliny.

Jak dobrać odpowiednią doniczkę?

Nowa doniczka nie powinna być zbyt duża o wiele większa od starej. Po przesadzeniu nowe doniczki powinny być zawsze o 2 – 4 cm większe od tych, w których kwiaty poprzednio rosły.

Pamiętaj o tym, by na dnie nowej doniczki wykonać drenaż ze żwiru lub keramzytu – w ten sposób zabezpieczysz korzenie przed procesami gnilnymi.

Uwaga na wapienny osad

Kiedy jeszcze należy przesadzić roślinę? Także wtedy, gdy na powierzchni ziemi w doniczce tworzy się specyficzny wapienny osad. Może on być wywołany przez tzw. twardą wodę. Jest to znak, że ziemia w doniczce nie nadaje się już do uprawiania roślin.

Jak podlewać kwiaty doniczkowe?

Koniec słodkiego lenistwa – po zimowym spoczynku kwiaty doniczkowe muszą być podlewane częściej i w większej ilości (proporcjonalnie do wzrastającej temperatury powietrza i nasłonecznienia).

Woda powinna mieć temperaturę pokojową. Warto zdecydować się na rzadkie, ale obfite podlewanie.

Nawożenie kwiatów doniczkowych

Kwiaty doniczkowe powinno się nawozić tylko i wyłącznie w okresie od początku marca do końca września. Niewielkie dawki odżywki aplikuje się wtedy, gdy roślina znajduje się w czasie najintensywniejszego wzrostu. Mniej więcej od sierpnia można już stopniowo zmniejszać ilość substancji. Zaleca się nawożenie kwiatów doniczkowych średnio co 2-4 tygodnie. Obserwuj to, w jaki sposób rośliny reagują na nawóz. W niektórych skrajnych przypadkach nawożenie może bowiem spowodować zasolenie gleby w doniczce.

Wskazówka
Pilnuj, by korzenie rośliny nigdy nie wychodziły przez otwór w dnie doniczki. Jeśli się tak zdarzyło, lepiej ją stłucz. W ten sposób ochronisz korzenie – nie będzie trzeba na siłę wyrywać ich z otworu.

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).