Przed zakupem

Mieszkanie na parterze czy na piętrze? Zalety
i wady obu rozwiązań 

Przez Redakcja Apartal
mieszkanie parter i piętro

Przy zakupie mieszkania dużą rolę odgrywa nie tylko sama lokalizacja oraz standard wykończenia, ale także piętro, na którym je usytuowano. Nie wiesz, czy wybrać mieszkanie na parterze, czy na piętrze? Oba rozwiązania mają swoje mocne i słabe strony.

Mieszkanie na parterze: tańsze znaczy gorsze? Niekoniecznie!

Obserwując oferty na rynku deweloperskim, można dojść do wniosku, że mieszkanie na parterze to gorsza opcja. Ta konkluzja jest uzasadniona niską ceną takich lokali mieszkalnych. Ale czy na pewno „tańsze” oznacza „gorsze”? Okazuje się, że wcale tak nie jest. Wielu inwestorów i tak poszukuje mieszkań ulokowanych na najniższej kondygnacji, a jeśli przy okazji mogą skorzystać na tym pod względem finansowym, to tym lepiej dla nich.

Mieszkanie na parterze ma wiele zalet. Przykładowo, o wiele wygodniej jest wnosić do mieszkania ciężkie zakupy lub wynosić z niego przedmioty o sporych gabarytach. Jeśli lokatorzy praktykują częste wizyty w sklepach lub na przykład jeżdżą w weekendy na działkę i pakują sporo rzeczy, to w ich przypadku niższa kondygnacja okaże się zbawienna.

To nieprawda, że mieszkanie na parterze jest mało bezpieczne. Stawiane dziś osiedla są ogrodzone, więc bezpośrednie otoczenie to teren rodzinny, niedostępny dla obcych osób.

Inną zaletą jest fakt, że nowoczesne osiedla coraz częściej oferują mieszkania parterowe
z dostępem do prywatnego ogródka. Dzięki temu inwestorzy otrzymują więc skrawek pięknej zielonej przestrzeni do relaksu.

Istnieje przekonanie, że największą wadą mieszkań na parterze jest to, że nie są one „dogrzewane” przez pomieszczenia sąsiadów i pobierają chłód z gruntu, co jest uciążliwe zwłaszcza w sezonie grzewczym. Jednak te obawy są uzasadnione tylko w przypadku starszych budynków. W nowo powstałych lokalach mieszkalnych montuje się nowoczesne systemy ogrzewania oraz dba się o właściwą izolację termiczną. W takim budownictwie temperatura wewnątrz nie jest uzależniona od kondygnacji.

Mieszkanie na piętrze – korzyści i przeszkody

Zwolennicy „piętra” często mówią o tym, że takie mieszkania dają większe poczucie komfortu i prywatności. Rzeczywiście tak jest. Oczywiście na parterze można zainstalować rolety zewnętrzne, a w ciągu dnia wspomagać się firanami, zasłonami i żaluzjami, ale niektóre osoby mogą być szczególnie wrażliwe i cierpią w związku z tym na dyskomfort. Mieszkanie na piętrze rozwiązuje ten problem.

Usytuowany na wyższych kondygnacjach lokal mieszkalny może mieć podobne atuty do mieszkania na parterze. Mowa tutaj o tarasie lub balkonie, które aranżuje się z myślą
o odpoczynku na świeżym powietrzu. Jednak trzeba mieć na uwadze, że  będą to jedynie substytuty zielonego ogródka.

Z ulokowanego wyżej mieszkania bardzo często rozciąga się ładny widok. I owszem, „ładny” to pojęcie względne. Dla niektórych osób najpiękniejszy będzie naturalny krajobraz przyrodniczy, natomiast amatorzy miejskiego stylu życia być może zakochają się w urbanistycznym obrazie osiedli i drapaczy chmur. Najważniejsze jest jednak to, że mieszkanie na piętrze daje możliwość podglądu na to, co jest ulokowane dalej. To tworzy klimat otwartej przestrzeni, wolności.

Słabą stroną mieszkania na piętrze jest oczywiście wyższa cena. Problematyczna może również okazać się winda, którą montuje się w wyższych budynkach. Bywa, że się psuje. Co więcej, mieszkańcy zobowiązani są do ponoszenia dodatkowych opłat za konserwację.

banner

Mieszkanie na parterze lub na piętrze – co wybrać?

Choć ceny mieszkań na parterze i piętrze się różnią, to jednak nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, która z opcji jest lepsza. Ostateczna decyzja uzależniona jest od indywidualnych preferencji lokatorów.
Warto przemyśleć i przedyskutować między sobą wszystkie „za” i „przeciw”, bo zakup własnego lokum to decyzja na wiele lat. Musisz zakładać, że Twoje preferencje być może będą się zmieniać wraz z wiekiem.

Wskazówka
Jeśli kupujesz mieszkanie z myślą o seniorskich latach lub planujesz zaadoptować psa, to warto rozważyć zakup lokalu na parterze.

 

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).