Odbiór mieszkania

Nakładanie tynku -Tynki wewnętrzne cz.2

Przez Redakcja Apartal
silos_v1

Odbierając mieszkanie lub dom od wykonawcy, sprawdzamy jakość wykonania poszczególnych elementów. Niestety często nie zwracamy uwagi na tynki wewnętrzne – ich rodzaj oraz sposób nakładania. Co powinniśmy wiedzieć o nakładaniu tynku odbierając lokal od dewelopera lub wykonując remont?

Jak wygląda nakładanie tynku wewnętrznego?

Przygotowanie ścian

Przed rozpoczęciem nakładania tynku w pomieszczeniu zadbać należy o odpowiednie przygotowanie ścian oraz innych powierzchni, które chcemy wyrównać. Tę fazę zacząć powinniśmy od oczyszczenia wszystkich płaszczyzn z kurzu, luźnych pozostałości np. po poprzednim tynku czy z tapet.

Następnym krokiem, który należy wykonać jest zagruntowanie każdej ściany, którą chcemy otynkować. Przed rozpoczęciem tego etapu pamiętać trzeba jednak aby powierzchnie były suche oraz nie przemarznięte. Zanim zaczniemy gruntowanie powinniśmy upewnić się, że preparat jaki zamierzamy użyć jest odpowiednim wyborem do rodzaju naszej ściany. Te wykonane z betonu wymagać będą gruntu zwiększającego przyczepność. Ściany ceglane potrzebują natomiast preparatu wyrównującego chłonność powierzchni. Grunt nakłada się zwykłym pędzlem malarskim, a następnie pozostawia do wyschnięcia.

Kolejnym niezbędnym krokiem przygotowań jest zabezpieczenie miejsc narażonych na pęknięcia siatką tynkarską, a narożników specjalnymi nierdzewnymi kątownikami. Dzięki temu ściany będą odpowiednio zabezpieczone w miejscach, w których bez tego byłyby one najsłabsze, co mogłoby skutkować ich uszkodzeniem.

Rozrabianie mieszanki tynkarskiej

Po zabezpieczeniu wszystkich powierzchni przychodzi czas na przygotowanie mieszanki tynkarskiej. Tynki wewnętrzne kupić można w postaci odpowiednio wymieszanego proszku, który następnie trzeba wyrobić z odmierzoną (napisaną na worku) ilością wody. Wszystko mieszać należy tak długo, aż powstała masa będzie jednolita i pozbawiona jakichkolwiek grudek materiału. Konsystencja tynku różnić będzie się od rodzaju mieszanki, a także od ilości użytej wody – nie należy jednak stosować innych proporcji składników niż te zalecane przez producenta. Na temat rodzajów tynków wewnętrznych dowiesz się więcej z artykułu “Tynk gipsowy liderem wśród tynków? – Tynki wewnętrzne cz.1

Metody nakładania tynków wewnętrznych

Po przygotowaniu ścian oraz mieszanki tynkarskiej przychodzi w końcu czas na jej nałożenie. Robić można to zarówno ręcznie, przy użyciu tzw. pacy, (czyli tak naprawdę płaskiego kawałku nierdzewnego metalu wraz z uchwytem) lub korzystając z odpowiedniego agregatu.

Jeśli do otynkowania mamy bardzo dużą powierzchnię (dom, lub nawet cały blok) najlepszą metodą zdecydowanie jest maszynowe nakładanie tynków wewnętrznych. Specjalne agregaty tynkarskie same wyrabiają mieszkankę (po dostarczeniu do niej wody i materiału), a następnie dzięki pistoletowi, tynk zostaje natryskiwany na ściany.

Agregaty nie są jednak jedynym narzędziem wykorzystywanym do nakładania tynków wewnętrznych przez deweloperów. Zastosowanie silosów tynkarskich ułatwia przechowywanie, transport oraz zarządzanie materiałem. To dzięki nim świeża masa tynkarska może zostać dostarczona prosto na plac budowy, co z kolei oszczędza czas i pieniądze potrzebne na wyrobienie jej samemu.

Podczas nakładania należy pamiętać, aby pilnować grubości materiału. Zazwyczaj nie powinno przekraczać się około 2-3 cm na każdą warstwę, lecz dokładne wartości różnią się w zależności od podłoża, jak i użytej mieszanki.

Równanie tynków

Po zakończeniu procesu nakładania, tynki wewnętrzne powinno się wstępnie wyrównać (czynność tą nazywa się “zaciąganiem”), a następnie po jego delikatnym związaniu, proces ten powtórzyć, aby osiągnąć jak najlepszą powierzchnię.

W przypadku użycia tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych można nałożyć jeszcze jego kolejne warstwy – tego zrobić nie możemy jednak przy zastosowaniu mieszanki gipsowej.

 

 

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).