Przed zakupem

Negocjacje z deweloperem – możliwe czy nie?

Przez Redakcja Apartal
chris-liverani-552022-unsplash

Przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego na kilkadziesiąt lat już 1% upustu robi różnicę. Ale czy negocjacje z deweloperem są w ogóle możliwe? Jeśli tak – co im podlega i od czego są uzależnione? Zobacz, o co warto się targować na każdym etapie współpracy z deweloperem.

Negocjacje z deweloperem – dlaczego nie?

Kiedy myślę o negocjacjach przypomina mi się obrazek z arabskiego targu, gdzie brak chęci targowania odbierany jest jako zniewaga. Oczywiście mieszkamy w Europie, więc targowania nie mamy we krwi, a mieszkanie to nie turecki dywan, tylko o wiele poważniejsza inwestycja. I właśnie dlatego warto włożyć wysiłek w negocjowanie z deweloperem – stawka jest naprawdę wysoka! Poza tym, na Twoją korzyść przemawia ilość konkurentów na rynku deweloperskim. Firmy powinny więc wykazywać większą elastyczność co do oczekiwań potencjalnych kupców.

Czy można negocjować  cenę z deweloperem? Ceny na każdym etapie inwestycji nie możesz negocjować, ale możesz starać się o ewentualne rekompensaty.

 1. Negocjacje z deweloperem przed podpisaniem umowy

Jak negocjować cenę mieszkania z deweloperem? Znajdź słabe punkty lokalu. Mieszkania na ostatnim piętrze szybciej się nagrzewają, a na parterze mogą być mniej nasłonecznione lub mniej bezpieczne. Każda inwestycja posiada lokale, które mają np. gorszy widok z okna czy mniej ustawne pokoje. W przypadku tych drugich znacznie łatwiej będzie Ci uzyskać korzystniejszą cenę.

Końcowa cena mieszkania zależy od kilku czynników, m.in.:

 • układu lokalu,
 • rodzaju lokalu,
 • piętra,
 • zaawansowania prac budowlanych,
 • dodatkowych pomieszczeń (np. komórki lokatorskiej czy garażu),
 • harmonogramu wpłat (w tym wysokości wkładu własnego),
 • popularności inwestycji.

A co w sytuacji, gdy deweloper tak skalkulował ceny, że uzyskanie dodatkowego rabatu wydaje się niemożliwe? Jak negocjować z deweloperem atrakcyjną ofertę? Wyjściowe obniżenie ceny mieszkania również daje pole do negocjacji – w tym przypadku niefinansowych udogodnień, takich jak np. zmniejszenie kosztów zmian lokatorskich.

Analiza umowy deweloperskiej – na co zwrócić uwagę?

Przy analizie umowy deweloperskiej zwróć uwagę na sposoby i terminy płatności oraz kary umowne. Te ostatnie deweloper może naliczyć nawet w sytuacji, kiedy nie dokonasz wpłaty ustalonych transz w terminie . Działa to i w drugą stronę – Ty też możesz egzekwować kary umowne. Powodem jest przekroczenie przez dewelopera terminu przekazania lokalu, jeżeli oczywiście taki zapis zawarty jest w umowie.

Wskazówka
W przypadku finansowania zakupu ze środków bankowych pamiętaj, aby złożyć odpowiednią dyspozycję w banku w celu terminowego przelewania środków przez bank. W większości banków …

Dla własnej wygody wpisz do umowy deweloperskiej możliwość kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail. Ten zapis pozwoli Ci zaoszczędzić sporo czasu w przypadku konieczności kontaktu z deweloperem. Dodatkowo wszystko będziesz mieć na piśmie.

 1. Negocjacje z deweloperem przy odbiorze mieszkania

W mieszkaniu mogą wystąpić wady fizyczne, które wymagają usunięcia. To odbiór lokalu jest momentem, w którym powinieneś je wskazać deweloperowi. Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego możesz ubiegać się o obniżenie wartości lokalu.

Wady trwałe – to wady fizyczne w mieszkaniu, których nie da się usunąć.  Jeśli wystąpią poważne wady trwałe,  uniemożliwiające rozpoczęcie prac aranżacyjnych i korzystanie z mieszkania, możesz nawet odstąpić od umowy zakupu mieszkania.

Wady ukryte – to wady fizyczne, których stwierdzenie jest niemożliwe bez ingerencji w strukturę.

Dodatkowym sposobem, nie tylko na uzyskanie oszczędności, ale też wykrycie usterek w mieszkaniu, jest wsparcie zewnętrznego eksperta w procesie odbioru technicznego mieszkania. Stwierdzenie  wad ukrytych na wczesnym etapie to oszczędności rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Sprawdź też artykuł: Jak egzekwować od dewelopera usunięcie usterek?

 1. Negocjacje z deweloperem podczas korzystania z mieszkania

Gdy w czasie korzystania z lokalu ujawni się wada ukryta,  negocjuj sposób jej usunięcia lub uzyskania rekompensaty.

Wskazówka
Wady ukryte zgłaszaj od razu po stwierdzeniu ich wystąpienia!

Kreatywność w poszukiwaniu niefinansowej rekompensaty

Negocjacje z deweloperem nie muszą oznaczać wyłącznie uzyskania niższej ceny. Rekompensatę stanowią też dodatkowe bonusy, np. miejsca postojowe, automatyka do bramy garażowej czy pokrycie kosztów konsultacji z architektem wnętrz. Bez względu na to, na którym etapie będziesz negocjować z deweloperem, wskazane jest wsparcie prawne .

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).