Odbiór mieszkania

Tynk gipsowy liderem wśród tynków wewnętrznych? – Tynki wewnętrzne cz.1

Przez Redakcja Apartal
tynki-wewnetrzne_v2

Jednym z najważniejszych etapów budowy, czy remontu domu i mieszkania jest faza jego wykończenia. Zanim jednak weźmiemy się za malowanie ścian, czy nakładanie tapet, zadbać musimy o to, aby powierzchnia była dobrze zabezpieczona i przygotowana. Odpowiedni efekt osiągniemy stosując specjalne tynki wewnętrzne. Na rynku dostępny jest m.in. tynk gipsowy, cementowy, cementowo-wapienny, wapienny. Jaki rodzaj tynku wybrać?

Kiedy wybieramy tynk gipsowy, a kiedy inne rodzaje tynków?

Na rynku dostępne jest wiele różnych rodzajów tynków – a mówimy tutaj tylko o tych przystosowanych do stosowania we wnętrzach budynków. Największą różnicą między poszczególnymi produktami jest ich skład, a co za tym idzie, również ich właściwości.

Najpopularniejsze tynki wewnętrzne to: cementowe, cementowo-wapienne, wapienne oraz gipsowe – z czego to ten ostatni jest najczęściej wykorzystywany przez deweloperów w branży budowlanej. To jaki rodzaj powinniśmy wybrać zależy głównie od charakterystyki pomieszczenia w którym chcemy je zastosować. Oto podstawowe właściwości wymienionych tynków.

Tynk Gipsowy i jego zalety

Tynk gipsowy to bardzo łatwa do wyrobienia mieszkanka charakteryzuje się średnią odpornością na wilgoć oraz uszkodzenia, a także krótkim czasem schnięcia. Fakt ten sprawia, że tego typu tynk musi zostać położony stosunkowo szybko, a następnie rozprowadzony i zatarty, aby uniknąć różnego rodzaju nierówności czy pęknięć, których naprawa jest niestety bardzo czasochłonna. Podczas wygładzania gipsu należy również uważać, żeby nie zebrać jego zbyt grubej warstwy. Ten rodzaj tynku wewnętrznego stosuje się zwykle podczas remontów, popularnością cieszy się on również w branży deweloperskiej, gdzie jest on wybierany najchętniej.

Tynk Cementowy

Tynk cementowy będąc mieszanką cementu, piasku oraz wody, tynk cementowy bez wątpienia jest jednym z najtrudniejszych do przygotowania, a także i nałożenia. Utrudnione wyrabianie nadrabia jednak wysoką odpornością na wilgoć, co czyni go idealnym wyborem do pomieszczeń takich jak pralnia czy piwnice. Ten rodzaj tynku wewnętrznego charakteryzuje się również dużą odpornością na uszkodzenia. Mieszanka ta jest już jednak coraz mniej popularna, zamiast niej używa się bowiem tynk cementowo-wapienny.

Tynk Cementowo-wapienny

Ten rodzaj gładzi występuje również w wersji wapienno-cementowej (w zależności od tego którego z materiałów użyto więcej). Mieszanka posiadająca w składzie cement, wapno, piasek oraz wodę charakteryzuje się stosunkowo dobrą odpornością na wilgoć, a nałożona grubszą warstwą (2-3 cm) dobrze izoluje pomieszczenia zarówno pod względem akustycznym, jak i cieplnym. Zastosowanie wapnia sprawia, że jest to tynk łatwiejszy do wyrobienia od samego cementu, nie tracąc przy okazji zbyt wiele z jego właściwości.

Tynki Wapienne

Tynki wapienne to mieszanka składająca się w głównej mierze z wapna hydratyzowanego charakteryzuje się bardzo długim czasem schnięcia, co skutecznie pozwala uniknąć różnego rodzaju pęknięć podczas nałożenia zbyt cienkiej warstwy. Jest to tynk wyjątkowo miękki, lecz niestety niezbyt odporny na uszkodzenia. Jego właściwości sprawiają, że jest on idealnym materiałem do nałożenia na poprzednią, twardszą warstwę. Łatwość zarabiania powoduje także, że jest on bardzo podatny na nadawania mu różnych kształtów, co pomaga podczas nakładania go np. na cegły.

Jak nakładać tynk gipsowy i inne tynki dowiesz się czytając nasz kolejny artykuł “Nakładanie tynku. – Tynki wewnętrzne cz.2″

 

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).