Dekorowanie i wystrój

Urządzanie kuchni – otwarta, zamknięta czy z wyspą?

Przez Redakcja Apartal
otwarta kuchnia

Kuchnia to pomieszczenie, którego aranżacja powinna zostać dokładnie przemyślana pod kątem naszych oczekiwań i przyzwyczajeń. Pamiętajmy, że korzystanie z niej powinno być dla nas przyjemnością, a nie uciążliwym obowiązkiem. Urządzanie kuchni z pewnością należy zacząć od podjęcia decyzji, czy ma ona być otwarta na pokój dzienny, czy może zamknięta.

Urządzanie kuchni zamkniętej

Kuchnie zamknięte najczęściej spotyka się w starym budownictwie, gdzie osobne pomieszczenie do gotowania było normą – szczególnie w nieco większych metrażowo mieszkaniach. Duży wpływ na taki sposób budowania miały nasze przyzwyczajenia i tradycje. Dziś urządzanie kuchni zamkniętej nie jest modne, choć w dalszym ciągu bardziej funkcjonalne. Do podstawowych zalet takiego układu pomieszczenia należą:

 • możliwość ukrycia bałaganu w kuchni przed wzrokiem gości,
 • nieprzenikanie zapachów gotowanych potraw do innych wnętrz,
 • możliwość przytłumienia dźwięków miksera, robota kuchennego czy sokowirówki,
 • możliwość zamknięcia kuchni przed dziećmi, by nie miały dostępu do ostrych i niebezpiecznych akcesoriów,
 • większa swoboda urządzania kuchni pod względem stylu aranżacji,
 • zapewnienie ciszy i spokoju podczas gotowania.

Z drugiej strony, ostatnia z przedstawionych zalet może bardzo łatwo przerodzić się w wadę. Osoba gotująca jest odizolowana od reszty pomieszczeń – nie ma kontaktu z pozostałymi domownikami ani nie widzi, co w tym czasie robią dzieci. Do swobodnej aranżacji kuchni zamkniętej potrzebna jest także większa powierzchnia, w której musimy zagospodarować miejsce do spożywania posiłków, jeśli nie mamy osobnej jadalni. Zawsze możemy także przenosić talerze do salonu, ale to wiąże się z większą możliwością upadku ceramiki na podłogę. Kuchnia zamknięta musi również posiadać okno, które zapewnia dostęp do światła naturalnego oraz umożliwia łatwe przewietrzenie pomieszczenia.

Kuchnie otwarte – modne, ale czy wygodne?

Kuchnie otwarte z reguły spotkamy standardowo w nowych inwestycjach budowlanych – nawet w mieszkaniach, które umożliwiają zamknięcie tego pomieszczenia. Wpływ na to ma moda, ale także nasze zmieniające się przyzwyczajenia. Kiedy przez cały dzień jesteśmy w pracy, moment gotowania obiadu, a raczej obiadokolacji, jest jedynym, w którym możemy porozmawiać i nacieszyć się obecnością pozostałych domowników. W trakcie urządzania przyjęć czy podejmowania gości, nie jesteśmy odizolowani od innych. Możemy swobodnie uczestniczyć w wydarzeniu, jednocześnie przygotowując zakąski. Kuchnie otwarte są często jedynym funkcjonalnym rozwiązaniem dla wnętrz małych i pozbawionych okien. Taka aranżacja powiększa optycznie i umożliwia przeniesienie części wyposażenia do pokoju dziennego. Niestety większość zalet kuchni zamkniętych zmienia się w tym wypadku w wady:

 • zapachy przenoszą się po całym pomieszczeniu – także swąd spalenizny,
 • trzeba utrzymywać w kuchni stały porządek,
 • z kuchni będzie dobiegał hałas gotowania,
 • konieczne jest dopasowanie stylu aranżacji do pokoju dziennego,
 • kuchnie otwarte są także reprezentacyjne, a więc ich wyposażenie jest droższe.

Urządzanie kuchni otwartej wymaga od nas większego zaangażowania i budżetu. Z pewnością jednak opłaci się, jeśli chcemy traktować to pomieszczenie jak miejsce spotkań rodzinnych.

Kuchnia z wyspą, czyli nowy pomysł na aranżację

Kuchnia z wyspą to rozwiązanie, które może być stosowane zarówno do wnętrz otwartych, jak i zamkniętych. Polega na umieszczeniu na środku pomieszczenia wolnostojącego blatu do gotowania. By móc zdecydować się na tego typu element, konieczna jest niestety dość spora powierzchnia kuchni. Jeśli jednak mamy taką możliwość, to warto z niej skorzystać. Podczas gotowania w kuchni otwartej będziemy obróceni przodem do domowników przebywających w pokoju dziennym. Dodatkowo mamy więcej miejsca na blacie kuchennym, a przy takiej wyspie z powodzeniem można wypić poranną kawę czy zjeść śniadanie.

Urządzanie kuchni tak, by była wygodna, funkcjonalna i elegancka nie jest prostym zadaniem. Pamiętajmy, że wybór niektórych aranżacji jest zależny od powierzchni i rozkładu mieszkania. Jeśli kupujemy nieruchomość jeszcze nieukończoną wprost od dewelopera, spytajmy wprost o możliwość dostosowania kuchni do naszych potrzeb. Prace nad otwarciem lub zamknięciem wnętrza będą wtedy szybsze i znacznie tańsze.

Czy wiesz, że…?
Niezależnie od tego, czy wolimy pomieszczenie otwarte, czy zamknięte, pamiętajmy o zachowaniu tzw. trójkąta roboczego. Jego wierzchołki powinny być wyznaczone przez lodówkę, zlewozmywak i kuchenkę. Urządzanie kuchni z tą zasadą ułatwi nam poruszanie się we wnętrzu i znacząco ułatwi pracę.

 

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).