Odbiór mieszkania

Jakie okna dobrać do swojego domu?

Przez Redakcja Apartal

Wybór idealnych okien do domu nie jest łatwą sprawą i warto już na samym początku sprecyzować swoje potrzeby. Na jakie okna się zdecydować? Na jakie…

Czytaj dalej

Tynki wewnętrzne cz.3 – najczęstsze usterki

Przez Redakcja Apartal

Nadszedł długo oczekiwany moment odbioru nowego mieszkania lub domu od dewelopera? A może ekipa remontowa wykonała tynki wewnętrzne i musisz odebrać ich prace?  Jakich usterek…

Czytaj dalej

Nakładanie tynku -Tynki wewnętrzne cz.2

Przez Redakcja Apartal

Odbierając mieszkanie lub dom od wykonawcy, sprawdzamy jakość wykonania poszczególnych elementów. Niestety często nie zwracamy uwagi na tynki wewnętrzne – ich rodzaj oraz sposób nakładania.…

Czytaj dalej

Tynk gipsowy liderem wśród tynków wewnętrznych? - Tynki wewnętrzne cz.1

Przez Redakcja Apartal

Jednym z najważniejszych etapów budowy, czy remontu domu i mieszkania jest faza jego wykończenia. Zanim jednak weźmiemy się za malowanie ścian, czy nakładanie tapet, zadbać musimy…

Czytaj dalej

Odbiór mieszkania z inspektorem – dlaczego warto skorzystać z jego pomocy?

Przez Redakcja Apartal

Jako nabywcy mieszkań z rynku pierwotnego z niecierpliwością odliczamy dni i godziny, kiedy będziemy mogli się do nich wprowadzić. Nim jednak zaczniemy urządzać wymarzone gniazdko,…

Czytaj dalej

Odbiór mieszkania – co warto wiedzieć? Cz. 3 – protokół odbioru mieszkania

Przez Redakcja Apartal

Procedurę przekazywania lokali ich nowym właścicielom rozpoczyna odbiór mieszkań od dewelopera. W trakcie spotkania, przyszli nabywcy weryfikują realizację budowy porównując jej zgodność z projektem i…

Czytaj dalej

Odbiór mieszkania – co warto wiedzieć? Cz. 2 – przygotowanie do spotkania

Przez Redakcja Apartal

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku rozpoczyna okres, w którym deweloper przystępuje do wydawania nabywcom ich własnego M. Już tylko odbiór mieszkania i przeniesienie prawa własności…

Czytaj dalej

Odbiór techniczny mieszkania – co warto wiedzieć? Cz. 1 – pozwolenie na użytkowanie

Przez Redakcja Apartal

Odbiór mieszkania od dewelopera jest jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów w życiu osób, które zdecydowały się na zakup lokalu z rynku pierwotnego. Radość związana z…

Czytaj dalej

Jak egzekwować od dewelopera usunięcie usterek?

Przez Redakcja Apartal

Odliczasz termin przeprowadzki do zakupionego mieszkania. Tymczasem okazuje się, że wymarzone lokum posiada usterki. Równie dobrze wady mogą się ujawnić już w trakcie zamieszkania. To…

Czytaj dalej

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).