Przed zakupem

Dobra wentylacja, czyli jaka? Przegląd dostępnych systemów

Przez Redakcja Apartal

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest dobrze wykonana wentylacja. To od niej w dużej mierze uzależniony jest komfort lokatorów. Obecnie stosuje…

Czytaj dalej

Komfortowe mieszkanie – co ma największy wpływ na komfort lokatorów?

Przez Redakcja Apartal

Wybierając mieszkanie, z pewnością szukasz takich rozwiązań, które ułatwią codzienne funkcjonowanie i uprzyjemnią przebywanie wewnątrz oraz na zewnątrz. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co…

Czytaj dalej

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę przed jej podpisaniem?

Przez Redakcja Apartal

Kulminacyjnym etapem zakupu mieszkania jest podpisanie umowy deweloperskiej. Ta, będąc najważniejszym dokumentem regulującym warunki nabycia nieruchomości, powinna zawierać postanowienia i informacje kluczowe z punktu widzenia…

Czytaj dalej

5 Pytań Do Dewelopera Aby Uniknąć Rozczarowania Przed Zakupem Nowego Mieszkania

Przez Redakcja Apartal

Zakup mieszkania, zwykle związany z wydatkiem życiowych oszczędności, wymaga od nabywcy dokładnego sprawdzenia dewelopera. Zdobycie wszelkich istotnych informacji o prowadzonej przez niego inwestycji pozwoli nam…

Czytaj dalej

Księga wieczysta - jak sprawdzić stan prawny nieruchomości?

Przez Redakcja Apartal

Zakup mieszkania z rynku pierwotnego to dla wielu osób decyzja związana z oszczędnościami życia. Z tego powodu, przed dokonaniem transakcji upewnijmy się, czy nabycie wybranej…

Czytaj dalej

Jak sprawdzić dewelopera?

Przez Redakcja Apartal

Zakup własnego mieszkania z rynku pierwotnego to dla wielu osób najważniejsza życiowa decyzja. Aby inwestycja w wymarzone „M” była w pełni trafiona, warto być do…

Czytaj dalej

Rachunek powierniczy – kilka faktów, o których musisz wiedzieć

Przez Redakcja Apartal

Zgodnie z tzw. ustawą deweloperską z dnia 16 września 2011 roku, każdy deweloper, który chce sprzedawać nieukończone jeszcze inwestycje, ma obowiązek zawrzeć umowę zamkniętego lub…

Czytaj dalej

Z czego składa się czynsz?

Przez Redakcja Apartal

Potocznie zwany czynsz to comiesięczna opłata, która jest naliczana osobie posiadającej tytuł własnościowy do lokalu. Występuje w przypadku właścicieli mieszkań należących do Spółdzielni lub Wspólnoty…

Czytaj dalej

Negocjacje z deweloperem - możliwe czy nie?

Przez Redakcja Apartal

Przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego na kilkadziesiąt lat już 1% upustu robi różnicę. Ale czy negocjacje z deweloperem są w ogóle możliwe? Jeśli tak – co…

Czytaj dalej

Kupno mieszkania - porady w pigułce

Przez Redakcja Apartal

Mało która decyzja spędza sen z powiek tak jak zakup mieszkania. To wielka chwila – inwestycja na lata, dlatego warto podejść do niej od racjonalnej…

Czytaj dalej

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).