Przed zakupem

Mieszkanie na parterze czy na piętrze? Zalety
i wady obu rozwiązań 

Przez Redakcja Apartal

Przy zakupie mieszkania dużą rolę odgrywa nie tylko sama lokalizacja oraz standard wykończenia, ale także piętro, na którym je usytuowano. Nie wiesz, czy wybrać mieszkanie…

Czytaj dalej

Dobra wentylacja, czyli jaka? Przegląd dostępnych systemów

Przez Redakcja Apartal

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest dobrze wykonana wentylacja. To od niej w dużej mierze uzależniony jest komfort lokatorów. Obecnie stosuje…

Czytaj dalej

Komfortowe mieszkanie – co ma największy wpływ na komfort lokatorów?

Przez Redakcja Apartal

Wybierając mieszkanie, z pewnością szukasz takich rozwiązań, które ułatwią codzienne funkcjonowanie i uprzyjemnią przebywanie wewnątrz oraz na zewnątrz. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co…

Czytaj dalej

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę przed jej podpisaniem?

Przez Redakcja Apartal

Kulminacyjnym etapem zakupu mieszkania jest podpisanie umowy deweloperskiej. Ta, będąc najważniejszym dokumentem regulującym warunki nabycia nieruchomości, powinna zawierać postanowienia i informacje kluczowe z punktu widzenia…

Czytaj dalej

5 Pytań Do Dewelopera Aby Uniknąć Rozczarowania Przed Zakupem Nowego Mieszkania

Przez Redakcja Apartal

Zakup mieszkania, zwykle związany z wydatkiem życiowych oszczędności, wymaga od nabywcy dokładnego sprawdzenia dewelopera. Zdobycie wszelkich istotnych informacji o prowadzonej przez niego inwestycji pozwoli nam…

Czytaj dalej

Księga wieczysta - jak sprawdzić stan prawny nieruchomości?

Przez Redakcja Apartal

Zakup mieszkania z rynku pierwotnego to dla wielu osób decyzja związana z oszczędnościami życia. Z tego powodu, przed dokonaniem transakcji upewnijmy się, czy nabycie wybranej…

Czytaj dalej

Jak sprawdzić dewelopera?

Przez Redakcja Apartal

Zakup własnego mieszkania z rynku pierwotnego to dla wielu osób najważniejsza życiowa decyzja. Aby inwestycja w wymarzone „M” była w pełni trafiona, warto być do…

Czytaj dalej

Rachunek powierniczy – kilka faktów, o których musisz wiedzieć

Przez Redakcja Apartal

Zgodnie z tzw. ustawą deweloperską z dnia 16 września 2011 roku, każdy deweloper, który chce sprzedawać nieukończone jeszcze inwestycje, ma obowiązek zawrzeć umowę zamkniętego lub…

Czytaj dalej

Z czego składa się czynsz?

Przez Redakcja Apartal

Potocznie zwany czynsz to comiesięczna opłata, która jest naliczana osobie posiadającej tytuł własnościowy do lokalu. Występuje w przypadku właścicieli mieszkań należących do Spółdzielni lub Wspólnoty…

Czytaj dalej

Negocjacje z deweloperem - możliwe czy nie?

Przez Redakcja Apartal

Przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego na kilkadziesiąt lat już 1% upustu robi różnicę. Ale czy negocjacje z deweloperem są w ogóle możliwe? Jeśli tak – co…

Czytaj dalej

Kupno mieszkania - porady w pigułce

Przez Redakcja Apartal

Mało która decyzja spędza sen z powiek tak jak zakup mieszkania. To wielka chwila – inwestycja na lata, dlatego warto podejść do niej od racjonalnej…

Czytaj dalej

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).