inspektorzy odbioru
oferta dla inspektora mobile

Masz doświadczenie budowlane?

Chcesz poszerzyć swoje kompetencje? Poszukujesz dodatkowych źródeł dochodu? Dołącz do naszego grona, aby wspólnie dbać o jakość w budownictwie! Zarejestruj się i poznaj naszą ofertę

Zarejestruj się Przewiń, aby dowiedzieć się jak wygląda cały proces

Dlaczego warto zostać
Ekspertem Apartal?

Na odbiorach posługujesz się certyfikowanym sprzętem pomiarowym

Sprzęt który wykorzystywany jest na odbiorach został wybrany z największą starannością, aby pomiary były precyzyjne i akceptowane przez deweloperów.

Współpracujesz z zespołem profesjonalistów, z którymi omawiasz wszelkie wątpliwości

Nasz zespół to eksperci, którzy mają wiele lat doświadczenia w budownictwie. Na bieżąco szkolimy się i aktualizujemy naszą wiedzę.

Masz dostęp do bazy wiedzy

Na podstawie naszych doświadczeń powstały unikatowe materiały szkoleniowe, które pomagają realizować zadania z najwyższą jakością.

Korzystasz z cyklu szkoleń

Nasze szkolenia zostały dostosowane do potrzeb inspektorów odbioru, aby usługi przez nas świadczone działały według wypracowanych schematów i procedur.

step-expert-1
Krok 1
step-expert-1

Rejestracja

Jeśli jesteś zainteresowana(y) pracą z nami to uzupełnij Formularz Rejestracyjny zamieszczony tutaj (link) i czekaj na kontakt z naszej strony.

step-expert-2
Krok 2
step-expert-2

Proces rekrutacji

Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego skontaktujemy się, aby porozmawiać o Twoim wykształceniu i doświadczeniu. Wybrane osoby zaprosimy na spotkanie, na którym opowiemy o specyfice naszej pracy i porozmawiamy o warunkach współpracy.

step-expert-3
Krok 3
step-expert-3

Podpisanie umowy

Na tym etapie podpisujemy umowę o współpracy.

step-expert-4
Krok 4
step-expert-4

Szkolenia Apartal

Specjaliści, którzy dołączają do naszego zespołu, rozpoczynają przygodę w naszej firmie od cyklu szkoleń. Po szkoleniach przeprowadzane są testy wiedzy ogólnej. Po tym etapie, osoby są kierowane do etapu szkoleń praktycznych. Po zaliczeniu i zdaniu testów, Kandydat uprawniony jest do ubiegania się o Certyfikat Apartal – dokument potwierdzający najlepszą jakość przygotowania do weryfikacji stanu technicznego lokali.

step-expert-5
Krok 5
step-expert-5

Dostęp do bazy wiedzy i Standardów Apartal

Wspólnie wypracowujemy najwyższe standardy naszej pracy. Realizujemy to dzięki szerokiej bazie wiedzy, którą mamy przygotowaną w formie artykułów i filmów instruktażowych, podpowiadających jak dokonywać pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami i standardami.

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Następnie skontaktujemy się z Tobą.

Wystąpił błąd, nie udało się wysłać wiadomości. Proszę spróbować później.
Twoja wiadomość została wysłana

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).